جستجو

خدمات  اجاره ون

یکی دیگر از خدمات اجاره خودرو رفاه آوران اسکندری , اجاره خودرو ون با راننده و بدون راننده می باشد . اجاره ون مناسب خدمات گردشگری درون و برون شهری بوده بصورت گروهی می باشد که دغدغه افراد را برای کمبود جا و دورهم بودن در سفر مرتفع می سازد . اجاره ون برای حمل و نقل های درون شهری نیز مناسب است و نسبت به تاکسی و آژانس بسیار مقرون به صرفه تر می باشد .